Publications

BOOKS, EDITED VOLUMES AND SPECIAL ISSUES 

Labouring Lives. Women, work and the demographic transition in the Netherlands, 1880-1960, Bern: Peter Lang, Monograph in press, 2014.

 

edited volume (with Koen Matthijs, Paul Puschmann & Hilde Bras), Gender in/en Historische Demografie, Leuven/Den Haag: Acco, 2013. Click here for content.

 

special issue (with Sören Edvinsson): ‘Clustering of Deaths in Families: Infant and Child Mortality in the Past’, Biodemography and Social Biology, 58:2 (2012).  For PDF's see below.

 

edited volume (with Theo Engelen and Onno Boonstra), Levenslopen in Transformatie, Nijmegen: Valkhof Pers, 2011.

 

edited volume, Gendering the Fertility Decline in the Western World, Bern: Peter Lang, 2007.

 

edited volume (with Nelleke Bakker and Rudolf Dekker), Tot Burgerschap en Deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw, Hilversum: Verloren, 2006.

 

edited volume (with Eileen Boris), Complicating the Categories: Race, Gender, Class and Ethnicity in Western and non-Western Societies, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

 

edited volume, The Rise and Decline of the Male Breadwinner System ? Studies in Gendered Patterns of Labour Division and Household Organization, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

 

Family and social change. The household as a process in an industrializing community, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

 

(2002: paperback reprint) 

 

 

ARTICLES AND BOOK CHAPTERS 

(with Ben Pelzer), 'Lovely little angels in heaven? The influence of religiously determined cultural scripts on infant survival in the Netherlands, 1880-1920', Historical Social Research, 39 (2014) 19-47.

 

(with Ben Pelzer), 'Over de kwaliteit van het moederschap. Fabrieksmeisjes en de overlevingskansen van hun kinderen in twee textielsteden in Nederland, 1880-1940', in: Koen Matthijs, Paul Puschmann, Angélique Janssens & Hilde Bras (eds.), Gender in/en Historische Demografie, Leuven/Den Haag: Acco, 2013, 131-146.

 

(with Paul Puschmann), 'Gender als analytische categorie in historisch demografisch onderzoek: genese, meerwaarde en kritische reflectie', in: Koen Matthijs, Paul Puschmann, Angélique Janssens & Hilde Bras (eds.), Gender in/en Historische Demografie, Leuven/Den Haag: Acco, 2013, 17-46.

  

(with Sören Edvinsson), 'Clustering of Deaths in Families: Infant and Child Mortality in the Past', Biodemography and Social Biology 58:2 (2012) 75-86. Click here for a PDF version.

 

(with Ben Pelzer), ‘Did Factory Girls Make Bad Mothers? Women’s Labor Market Experience, Motherhood and Children’s Mortality Risks in the Past’,  Biodemography and Social Biology 58:2 (2012) 133-148. Click here for a PDF version.

 

(with Ben Pelzer), ‘De rol van moeders in de overlevingskansen van kinderen in het verleden. Fabrieksmeisjes versus dienstboden, 1880-1940’, in: Theo Engelen, Onno Boonstra, Angélique Janssens (red.), Levenslopen in Transformatie, Nijmegen: Valkhof Pers, 2011, 76-93. PDF link

 

(with Maaike Messelink and Ariana Need), ‘Foute genen of foute ouders? De invloed van gezin en sekse op de overlevingskansen van kinderen in Nederland, 1860-1900’, in: Koen Matthijs, e.a. (eds.), Leven in de Lage Landen. Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland, Acco: Leuven,  2010, pp. 23-51.

 

(together with Maaike Messelink and Ariana Need), ‘Faulty Genes or Faulty Parents? Gender, Family and Survival in Early and Late Childhood in the Netherlands, 1860-1900’, The History of the Family. An International Quarterly, 2010. Click here for PDF version.

 

‘De rol van vrouwen in de eerste demografische transitie in Nederland. Een vergelijking van twee textielsteden’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 6 (2009) 4, 87-114.

 

‘Gendering the first fertility decline, 1830-1960’, in: Michel Oris, Guy Brunet, Virginie De Luca Barrusse and Danielle Gauvreau (eds.), Une démographie au féminin – A Female Demography. Risques et opportunités dans le parcours de vie – Risks and Chances in the Life Course, Bern: Peter Lang, 2009, 199-219. PDF link 

 

‘Were Women Present at the Demographic Transition? A Question Revisited’, The History of the Family. An International Quarterly, 12 (2007), 43-49. PDF link 

 

‘Gendering the Fertility Decline in the Western World’, in: Angélique Janssens (ed.), Gendering the Fertility Decline in the Western World, Bern: Peter Lang, 2007, 1-24. 

‘Education and female work cultures in the Dutch fertility decline, 1880-1960’, in: Angélique Janssens (ed.), Gendering the Fertility Decline in the Western World, Bern: Peter Lang, 2007, 151-176. PDF link 

 

‘Trasformazione economica, lavoro delle donne e vita familiare’, in: David I. Kertzer, Marzio Barbagli (eds.), Storia della famiglia in Europa. Il Novecento, Laterza, Roma-Bari, 2005, 109-176.

 

‘”Voor een dubbeltje geboren…” Sociale mobiliteit en sociale fluïditeit tijdens het proces van industrialisatie in Tilburg, 1849-1920, Noordbrabant Historisch Jaarboek 21 (2004) 141-163.

 

'Transformación económica, trabajo femenino y vida familiar', in: David I. Kertzer, Marzio Barbagli (eds.),  Historia de la Familia Europea, La vida familiar en el siglo XX, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2004, 115-179.

 

'Economic Transformation, Women's Work and Family Life', in: David I. Kertzer, Marzio Barbagli (eds.), The History of the European Family, Family Life in the Twentieth Century, vol. 3, New Haven/London: Yale University Press, 2003, 55-110. PDF link

 

‘The History of Male Breadwinning: a Story about Economics, Power, and Identity’, in: Josef Ehmer, Helga Grebing and Peter Gutschner (eds.), Arbeit: Geschichte – Gegenwart – Zukunft, Wien: Akademische Verlagsanstalt, 2002, 101-118. 

 

‘Der männliche Alleinernährer. Zur Geschichte einer sozialen Symbolfigur zwischen Ökonomie, Macht und Selbstbild’, Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung (2002),  74-86.

 

(with Eileen Boris): ‘Complicating Categories: An Introduction’, in: Eileen Boris, Angélique Janssens (eds.),  Complicating the Categories: Race, Gender, Class and Ethnicity, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 1-13.

 

'Social class, work and religion in the female life course. The case of a Dutch textile town: Enschede, 1880-1940', Historical Social Research, 23 (1998) 254-274.

 

'De mannelijke kostwinner: een historische mythe? Verslag van een debat', in Tijdschrift voor geschiedenis 111 (1998) 258-280.

 

'Mujeres y trabajo en la economía doméstica de los Paises Bajos, 1880-1960', Boletín de la Asociasión de Demografía Histórica, vol. XV (1997) nr II, 55-78.

 

'The Rise and Decline of the Male Breadwinner Family ?  An Overview of the Debate', in Angélique Janssens (ed.), The Rise and Decline of the Male Breadwinner Family ? Studies in gendered patterns of labour division and household organization, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 1-23.

 

'Prospettive storiche: famiglia e industria', in: I Viaggi di Erodoto, vol. 8 (1994) nr. 23, 114-128.

 

'Managing longitudinal household data. An example from nine­teenth-century Dutch population regis­ters', History and Computing, 3 (1993) 161-174.

 

'Huishoudens en produktie. Thuiswevers en fabrieksarbeiders in Tilburg in de negentiende eeuw', in: G.J.M. van den Brink, A.M.D. van der Veen, A.M. van der Woude (red.), Werk, kerk en bed in Brabant. Demografische ontwikkelingen in oos­telijk Noord-Brabant, 1700-1920, 's‑Hertogenbosch 1989, 145‑166.

 

'Industrialization without family change? The extended family and the life cycle in a Dutch industrial town, 1880-1920', Journal of Family History, 11 (1986) 25‑42.

 

'Gezin en sociale verandering. Het uitgebreide gezin en de family life cycle, Tilburg 1880-1920', Bevolking en Gezin, 3 (1986) 25-50.

 

 

 

back to top